Home > Over Davines > Hernieuwbare Energie

Hernieuwbare Energie

100% schone energie

Alle menselijke activiteiten produceren emissies van koolstofdioxide.

Volgens recent onderzoek zal het energieverbruik de komende 20 jaar met 40% toenemen, en de planeet is al niet in staat om dit te dragen: het verbruik van natuurlijke bronnen door mensen overstijgt het vermogen van de aarde om ze te hernieuwen.

Het is voor de mens essentieel om zich te richten op hernieuwbare energie en bronnen voor zijn energiebehoefte en de praktijk van produceren en het creëren van diensten daarvan te voorzien.

Op dit moment is de energie geleverd door hernieuwbare bronnen slechts 19% van de wereldproductie, en daarom is het uitermate belangrijk om te streven naar een levensstijl waarbij CO2-emissies vermeden worden.

Om de milieu-effecten te compenseren heeft Davines sinds 2006 de hernieuwbare energie van de zon, wind, water en bodem gebruikt om zijn fabrieken en kantoren van energie te voorzien.

Deze onuitputtelijke energiebronnen stoten geen CO2 uit, ze vervuilen niet en worden constant hernieuwd.

Elk product dat ontwikkeld, ontworpen en geproduceerd wordt door Davines is verkregen met 100% schone energie.

Ontdek Davines producten