Home > Over Davines > Research Charter

Research Charter

DE OORSPRONG VAN ONZE DUURZAAMHEID

De Davines research charter is een verzameling richtlijnen voor duurzaamheid die de onderzoekslaboratoria van Davines nastreven bij het creëren van effectieve en innovatieve formules, met een voortdurend commitment bij de keuze van ingrediënten, de samenstelling van nieuwe producten en hun ontwikkeling.

Het is van kracht sinds 2009 en staat voor het bereiken van het ambitieuze doel om kwaliteit en krachtige prestaties in evenwicht te brengen met respect voor de mensheid en het milieu.

De research charter spreekt de voorkeur uit voor ingredienten van natuurlijke oorsprong of eco-gecertificeerd; gemaakt van hernieuwbare bronnen, duurzaam, niet van petrochemische oorsprong; gemaakt met milieuvriendelijke processen; zo mogelijk biologisch afbreekbaar en met lage giftigheid voor water; afkomstig van teelt in overeenstemming met internationale eco-ethische normen, dus zonder discriminatie en uitbuiting van mensen of het milieu; internationale en typische tradities van andere landen en Italië; met respect voor plaatselijke biodiversiteit; verkocht volgens de principes van eerlijke handel; innovatief, uniek en specifiek, met topkwaliteit en puurheid; in staat om volledige traceerbaarheid te garanderen van het voltooide product; getest op effectiviteit in samenwerking met internationale universiteiten en onderzoekscentra; niet getest op dieren.

Ons commitment om het milieu-effect te verminderen omvat het minimaliseren van de temperaturen tijdens productie door gebruik van koude processen; verminderen van het waterverbruik door vereenvoudigde productiecycli; het gebruik van schone energie van duurzame bronnenzoals de zon, wind en water en ten slotte het selecteren van leveranciers die gecertificeerd zijn of lid van duurzame projecten.

Om veiligheid en effectiviteit te garanderen aan consumenten, zijn alle Davines formules onderworpen aan internationale wettelijke goedkeuring; de continu bewaking van formules om te voldoen aan wijzigingen in wet- en regelgeving; het uitsluitend gebruiken van wereldwijd goedgekeurde cosmetische ingrediënten; de beschikbaarheid van complete documentatie over veiligheid en effectiviteit voor elk individuele ingrediënt; productieprocessen ontwikkeld volgens ingrediënt-integriteit als garantie voor effectiviteit.