Home > Over Davines > Duurzame initiatieven voor salons

Duurzame initiatieven voor salons

Elke koolstofneutrale stylist komt overeen met 2050 m2 bomen per jaar en compenseert 1589 kg CO2.

Elke koolstofneutrale stylist komt overeen met 2050 m2 bomen per jaar en compenseert 1589 kg CO2.

De pionierprogramma's hebben ten doel om het ecologische bewustzijn te verhogen in de wereld van de haarsalons.

ZERO IMPACT SALONS

Met dit doel promoot Davines de campagne voor koolstofneutrale salons als integraal onderdeel van onze commitment naar duurzaamheid.

De campagne biedt ondersteuning aan stylisten die de koolstofemissie willen compenseren die ontstaat door hun dagelijkse werkactiviteiten, en hun salon stap voor stap willen omvormen naar een vestiging met zero impact.

Na een eerste experimentele fase in Italië werd het project naar het buitenland uitgebreid; nu is het actief in Noorwegen, Spanje en Portugal waar Davines kappers assisteert met het nemen van milieubewuste acties door initiatieven die duurzaam en concreet zijn en een boodschap naar hun cliënten uitstraalt.SALONS DIE DRAAIEN OP HERNIEUWBARE ENERGIE

In het International year for Sustainable Energy Internationale jaar voor duurzame energie van de VN, startte Davines een nieuw project: het bouwen van het eerste netwerk van salons die draaien op hernieuwbare energie.

Hernieuwbare energie is een alternatief voor traditionele fossiele brandstoffen omdat het opgewekt wordt door de zon, water, wind en aarde; het is daarom schoon, omdat het niet leidt tot koolstofemissies in de atmosfeer en de natuurlijke bronnen voor toekomstige generaties niet in gevaar brengt.

Davines heeft zijn kantoren en fabrieken voorzien van hernieuwbare energie sinds 2006, en dit jaar nodigt het alle kapsalons uit om van deze mogelijkheid gebruik te maken om het milieu te beschermen door te voldoen aan LifeGate Energy.

LifeGate Energy is de eerste elektrische energie die, naast dat het uit hernieuwbare bronnen geproduceerd wordt, ook Zero Impact® is (koolstofneutraal).

Onderdeel zijn van LifeGate Energy is extreem eenvoudig: er zijn geen aansluitkosten, geen wijzigingen nodig aan uw meter, geen bureaucratische procedure.

Lifegate biedt een groot aantal voordelen voor de salon, omdat naast de bescherming van het milieu, deze keuze de kosten van de elektriciteitsrekening naar een niveau brengt dat het vermelden waard is.

Het is door deze concrete en duurzame projecten dat we proberen om degenen rond ons te doordringen van onze eigen acties.


Bezoek voor meer informatie over de projecten of deelname de Contact pagina.