Home > O Davines > Karta etyczna

Karta etyczna

Napisana w syngergii między zarządem Davines, Alberto Peretti - doradcą ds. filozofii, a 77 pracownikami, którzy podpisali oryginał dokumentu

Napisana w syngergii między zarządem Davines, Alberto Peretti - doradcą ds. filozofii, a 77 pracownikami, którzy podpisali oryginał dokumentu

Karta etyczna napisana wspólnie przez pracowników Davines.

„Davines nie stara się być największą firmą świata, ale dzięki zaangażowaniu wszystkich najpiękniejszą i najbardziej etyczną”, zapewnił Davide Bollati, prezes Davines – na spotkaniu w 2006 roku, na którym została przekazana pracownikom Carta Etica.

Carta Etica to w wolnym tłumaczeniu Kodeks Postępowania lub Karta Etyczna, po części nawiązuje do starożytnej filozofii, która porównuje „piękno” z „dobrem”. Miesiące pracy z doradcą w zakresie filozofii zaowocowały zebraniem przez pracowników firmy Davines wartości zawodowych, które są związane z etycznym zachowaniem w pracy oraz z tym, w jaki sposób małe gesty życia codziennego mogą pozytywnie wpłynąć na środowisko pracy. Jest to zasadniczo narzędzie, które pomoże zrozumieć, w jaki sposób jest odbierana i postrzegana praca w Davines. W przeciwieństwie do typowego kodeksu Karta nie zawiera ani reguł, ani wskazówek.

Wartości Carta Etica to: komunikacja, dzielenie się, relacje kosmopolityczne, odpowiedzialność, szacunek, równowaga, zaangażowanie, grzeczność, budujące podejście, jedność, duch inicjatywy i piękna. Codziennie pracujemy nad tym, by ta spójność wartości miała swe odbicie w jakości produktów i usług Davines. Mamy więc nadzieję, że ta idea w subtelny sposób wpłynie na życie naszych partnerów i klientów, niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie doświadczają Davines. Z tych właśnie powodów Carta Etica stała się podstawą dla naszej wizji piękna. Zobacz Film