Home > O Davines > Eko Opakowania

Eko Opakowania

ISTOTNY WKŁAD W PRZYWRÓCENIE RÓWNOWAGI ŚRODOWISKOWEJ

Nawet opakowania są istotnym czynnikiem w staraniach o osiągnięcie zrównoważenia. Dlatego też firma Davines opracowała zestaw reguł i wytycznych, które kładą nacisk na wytwarzanie opakowań możliwie najbardziej przyjaznych dla środowiska.

Nasze decyzje dotyczące materiałów opakowaniowych opierają się na trzech zasadniczych elementach: używaniu możliwie najmniejszej ilości surowców, stosowaniu materiałów pochodzących z recyklingu, optymalizacji logistyki oraz kontrole jakości służą ograniczaniu ilości produkowanych odpadów.

Jest to element ważnego planu mającego na celu ograniczenie ilości plastiku.

Tam, gdzie to możliwe, zużywamy minimalne ilości tworzyw sztucznych (np. linia Davines/Essential Haircare) w celu zapakowania i ochrony produktów. Niniejsze stadium przypadku obejmuje produkt ECOMILLE, za który firma Davines otrzymała nagrodę "Product Stewardship 2011" (Zarządzanie produktem 2011) przyznawaną przez Krajową Federację Przemysłu Chemicznego Rederchimica (Federazione Nazionale dell'Industria Chimica).