Home > O Davines > Statut badawczy

Statut badawczy

SIŁA LEŻY W PROSTOCIE

Produkt może być "dobry" z dwóch powodów: bo jest skuteczny oraz dlatego, że jest przyjazny dla środowiska. Formułowanie produktów, które są dobre w obu znaczeniach, naukowo zaawansowanych i etycznie poprawnych, jest jednym z naszych głównych celów.

Mając to na uwadze, nasz Statut badawczy określa wytyczne dla naukowców Davines. Jest to, mówiąc ogólnie, bodziec do pozytywnego zachowania, pracy uwzględniającej szeroki zakres odpowiedzialności społecznej.

Statut badawczy uwzględnia cały proces tworzenia produktu, począwszy od podstawowych elementów: składników. Identyfikacja nowych składników obejmuje praktyczne wsparcie naukowe, badania skuteczności, oceny bezpieczeństwa i zapewnienie zgodności z międzynarodowymi przepisami. Analiza składników uwzględnia ich pochodzenie i sposób zbioru, sposób ich przetworzenia do stosowania w kosmetykach i ich właściwości chemiczne. Podczas opracowywania formuły produktu, musimy zapewnić, że wybrana metoda produkcji minimalizuje wpływ na środowisko naturalne, przy jednoczesnym zachowaniu integralności składników i ich skuteczności w gotowym produkcie.

Wybór dostawcy musi obejmować stałe dążenie do wysokiej jakości i zapewnienie przez niego przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju, do którego dążymy.

Wolność w formułowaniu naszych produktów, ciągłe innowacje, kompetencje i entuzjazm, kryją się za naszym poszukiwaniem idealnego piękna. Nie piękna za wszelką cenę, ale piękna trwałego i ponadczasowego.