Home > O Davines > Sustainable Beauty Manifesto

Sustainable Beauty Manifesto

Tworząc „piękno”, chcemy zachęcić wszystkich, aby dbali o siebie, o środowisko, w jakim żyją i pracują, oraz o rzeczy, które kochają.

Tworząc „piękno”, chcemy zachęcić wszystkich, aby dbali o siebie, o środowisko, w jakim żyją i pracują, oraz o rzeczy, które kochają.

„Piękno ocali świat”. Taką zapowiedź umieścił w swoim dziele pt. „Idiota” rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski. Wierzymy w to, że powyższe zapewnienie może się urzeczywistnić poprzez naszą wizję zrównoważenia.

Piękno, które tworzymy, nie istniałoby bez wysiłku i poświęcenia, które wkładamy w jego powstanie. Dla nas równowaga ma związek z odpowiedzialnością, jaką ponosimy za swoją pracę, za osoby, z którymi pracujemy, za naszych klientów, za świat, w którym żyjemy.

Davines Manifesto

Zatem według nas, terminowi „zrównoważenie” jest przyporządkowany szereg znaczeń:

- „Zrównoważenie” jako zaangażowanie w zmniejszenie wpływu, jaki wywiera nasza działalność na środowisko, tak aby nie naruszać jakości i ilości zasobów naturalnych w najbliższej przyszłości;

- „Zrównoważenie” jako użycie składników naturalnego pochodzenia, które zostały opracowane dzięki artystycznemu podejściu i zaawansowanej technologii kosmetycznej, w celu zapewnienia wysokiej skuteczności produktów oraz bezpieczeństwa naszych klientów;

- „Zrównoważenie” jako „wolność tworzenia” i ekspresji. To sposób bycia, którym dzielimy się z tymi, którzy są zaangażowani w pracę w naszej firmie oraz szacunek, jakim darzymy ich indywidualność i uczciwość. Nasze projekty ukazują radość i zaszczyt, jakie towarzyszą nam podczas tworzenia formuł, świadczenia usług, wprowadzania nowych linii bez ograniczeń natury finansowej, jakościowej czy w zakresie nowych koncepcji. Opierają się one bardziej na „intuicji” niż na „chłodnej kalkulacji”. Nasz pionierski duch sprawia, że nie poddajemy się wpływom trendów i podążamy własnymi ścieżkami. Każdy pomysł rodzi się bez jakichkolwiek ograniczeń i rozwija się w harmonii z wartościami, w jakie sami wierzymy;

- „Zrównoważenie” jako „etyka”. Termin „etyka” w starożytnej grece oznaczał „schronienie, dom, kryjówkę”. Zainspirowani tą definicją staramy się tworzyć rodzinną atmosferę w miejscu pracy. Sprzyja to samorealizacji, nawiązywaniu szczerych kontaktów zarówno w firmie, jak i poza nią, na poziomie wielokulturowym i zgodnie z naszą filozofią. A więc „piękno i dobro”, które starożytni przyporządkowywali nierozłącznemu związkowi piękna wewnętrznego i zewnętrznego – to inaczej „sustainable beauty”. Natomiast „sustainable beauty” to inaczej Davines.Davines Manifesto PL