Home > O Davines > Produkty Zero Impact

Produkty Zero Impact

Produkcja o neutralnym wpływie na środowisko

Od 2006 roku uczestniczymy w inicjatywie Zero Impact (zerowy wpływ na środowisko) Lifegate. Jest to jedno z pierwszych, głównych działań, które ma na celu podejmowanie odpowiedzialności na szczeblu środowiska i na szczeblu społecznym oraz pierwszy projekt mający na celu realizację założeń Protokołu z Kioto*, którego ideą jest ocena i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, pierwszej przyczyny efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia. W praktyce kompensujemy wpływ na środowisko, jaki mamy w wyniku produkcji linii Davines Essential Haircare, m.in. poprzez zalesienie terenów Kostaryki. Nasze działania już przyczyniły się do stworzenia i ochrony 580 860 m2 zielonych przestrzeni, co spowoduje wchłonięcie 431 906 kg CO2.

*Protokół z Kioto to porozumienie zawarte zgodnie z Konwencją ONZ dotyczącą zmian klimatycznych (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Kraje ratyfikujące ten dokument zobowiązują się do redukcji własnych emisji dwutlenku węgla i innych gazów przyczyniających się do powstawania efektu cieplarnianego lub też zajmują się handlem emisjami, jeżeli zachowują lub zwiększają produkcję gazów. W tej chwili Protokół z Kioto przyjęło ponad 160 krajów.