Home > O Davines > Salony Zero Impact

Salony Zero Impact

Projekt LifeGate

Projekt LifeGate

Piękno bez negatywnego wpływu na środowisko

Z LifeGate łączy nas wspólny cel: budowa świadomości ekologicznej. Staramy się "zarazić nią” ludzi wokół nas.

Dlatego Davines niedawno wprowadził kampanię Zero wpływu salonów na środowisko / ZERO IMPACT SALONS jako jeden z proekologicznych projektów. Jest to jeden ze sposobów, poprzez, który chcemy podnosić świadomość we współpracujących z nami salonach nt. zagadnień środowiskowych oraz pomóc im przekazać tę wiedzę swoim klientom.

Salony mogą neutralizować emisję dwutlenku węgla wytwarzaną poprzez pracę jednego fryzjera za kwotę około 180 euro za stylistę - inwestowaną bezpośrednio w projekty zalesiania. Inaczej mówiąc: wpływ na środowisko fryzjera w ramach ZERO IMPACT SALONS wynosi 2050 m2 – tyle drzew rocznie powstaje i kompensuje to 1589 kg wytworzonego dwutlenku węgla.

Styliści mogą dosłownie odzyskać kawałek ziemi.