Trang chủ > Nói về Davines

Nói về Davines

Câu chuyện công ty
Câu chuyện công ty

Chúng tôi là một nhãn hiệu cùng với những ý tưởng lớn và sản phẩm vốn luôn là nền tảng của chúng tôi.

MỘT CÔNG TY GIA ĐÌNH, NHÃN HIỆU CHĂM SÓC TÓC TOÀN CẦU ĐƯỢC PHÂN PHỐI TẠI 70 QUỐC GIA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI THEO NGUYÊN TẮC VỀ VẺ ĐẸP BỀN VỮNG.

Tìm hiểu thêm về Câu chuyện Davines
davines
Carta etica

Quy tắc ứng xử của Davines, một tập hợp giá trị nghề nghiệp tạo nên nét đẹp trong môi trường làm việc hàng ngày.

Đọc Carta Etica
Vẻ đẹp Bền vững
Vẻ đẹp Bền vững

"Vẻ đẹp sẽ cứu rối thế giới". Tại Davines, chúng tôi tin rằng điều này là có thể, và chúng tôi tin vào tầm nhìn về sự bền vững có thể thực hiện.

Khám phá Cương lĩnh Davines
Con người Davines
Con người Davines

Đó là những con người tạo nên sự khác biệt

Gặp gỡ những con người Davines