Trang chủ > Về Davines > Hiến chương nghiên cứu

Hiến chương nghiên cứu

NGUỒN GỐC CỦA SỰ BỀN VỮNG CÙA CHÚNG TÔI

Hiến chương nghiên cứu của Davines là tuyển tập những hướng dẫn về sự bền vững mà phòng Nghiên Cứu Thí Nghiệm của Davines phải duy trì trong việc tạo ra những công thức sản phẩm tiên tiến và hiệu quả với những cam kết duy trì lựa chọn những nguyên vật liệu, thành phần bền vững trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Được đưa vào thực hiện từ năm 2009, hiến chương nghiên cứu của Davines đại diện cho những thành tích đã đạt được của Davines trong một mucjd dích đầy tham vọng: cân bằng chất lượng và hiệu quả sản phẩm với sự trân trọng con người và môi trường.

Những ưu đãi hiến chương nghiên cứu thành phần nguồn gốc tự nhiên, hữu cơ hoặc sinh thái được công nhận, làm từ các nguồn tái tạo, sinh thái bền vững, không có nguồn gốc hóa dầu với quy trình thân thiện với môi trường, có thể phân hủy sinh học và có độc tính nước thấp, có nguồn gốc từ cây trồng sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn sinh thái quốc tế, do đó không có sự phân biệt đối xử và khai thác của người dân và môi trường, tôn trọng đa dạng sinh học của địa phương, kinh doanh theo nguyên tắc thương mại công bằng, sáng tạo độc đáo và cụ thể, với chất lượng hàng đầu và độ tinh khiết, có thể đảm bảo truy xuất nguồn gốc đầy đủ của sản phẩm hoàn thiện, thử nghiệm về hiệu quả trong việc hợp tác với các trường đại học và trung tâm nghiên cứu, không thử nghiệm trên động vật.

Cam kết của chúng tôi về giảm tác động lên môi trường đòi hỏi phải giảm nhiệt trong quá trình sản xuất quá trình lạnh, giảm lượng nước tiêu thụ thông qua các quy trình sản xuất đơn giản hóa, việc sử dụng

năng lượng sạch từ nguồn tái tạo như mặt trời, gió và nước, và cuối cùng lựa chọn của các nhà cung cấp được chứng nhận hoặc trở thành thành viên của dự án môi trường bền vững.

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người tiêu dùng, tất cả công thức của Davines phải được sự công nhận có tính pháp lý quốc tế, giám sát các công thức tuân thủ với những sửa đổi, việc sử dụng độc quyền các thành phần mỹ phẩm đã được chứng nhận quốc tế, quy trình sản xuất phát triển phù hợp toàn vẹn thành phần như một sự đảm bảo.