L'Art Decolor

Kem tạo tông L'Art Decolor Xanh dương Kem tạo tông L'Art Decolor Xanh dương
Kem tạo tông L'Art Decolor Xanh dương
Không gian Màu sắcKhông gian Màu sắc mang lại một tập hợp những sản phẩm chuyên nghiệp, các khóa đào tạo và các công cụ chuyên biệt nhằm nâng cao trải nghiệm màu nhuộm cho cả khách hàng và những người thợ làm tóc. Một hệ thống những sản phẩm toàn diện sẽ giúp thực tiễn hóa tầm nhìn sáng tạo của người thợ làm tóc trong khi vẫn duy trì đảm bảo sức khỏe cho mái tóc và tạo ra các cơ hội mới cho các dịch vụ, các giá trị công thêm khác cho nghề nghiệp. Các khóa đào tạo chuyên sâu cho chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc củng cố kiến thức khoa học kỹ thuật nhắm tạo nên một nền tảng kỹ thuật vững chắc và truyền cảm hứng trong công việc của những người thợ làm tóc thông qua các thử nghiệm mang tính sáng tạo cao.

Kem tạo tông L'Art Decolor Xanh dương

Công thức chứa hạt màu đậm đặc giúp tạo tông trong suốt quá trình làm sáng khi kết hợp cùng với bột tẩy hoặc kem tẩy. Hạt màu trực tiếp giúp tăng cường hoặc tương phản ánh sắc tự nhiên. Kem tạo tông tím giúp tương phản ánh sắc đồng.

Cách sử dụng:

Trộn kem tạo tông cùng với hỗn hợp kem hoặc bột tẩy cùng với Dung dịch kích hoạt theo tỷ lệ pha trộn được giới thiệu trong tài liệu kỹ thuật.

Chia sẻ điều này: Pintrest Mail
Kem tạo tông L'Art Decolor vàng Kem tạo tông L'Art Decolor vàng
Kem tạo tông L'Art Decolor vàng
Không gian Màu sắcKhông gian Màu sắc mang lại một tập hợp những sản phẩm chuyên nghiệp, các khóa đào tạo và các công cụ chuyên biệt nhằm nâng cao trải nghiệm màu nhuộm cho cả khách hàng và những người thợ làm tóc. Một hệ thống những sản phẩm toàn diện sẽ giúp thực tiễn hóa tầm nhìn sáng tạo của người thợ làm tóc trong khi vẫn duy trì đảm bảo sức khỏe cho mái tóc và tạo ra các cơ hội mới cho các dịch vụ, các giá trị công thêm khác cho nghề nghiệp. Các khóa đào tạo chuyên sâu cho chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc củng cố kiến thức khoa học kỹ thuật nhắm tạo nên một nền tảng kỹ thuật vững chắc và truyền cảm hứng trong công việc của những người thợ làm tóc thông qua các thử nghiệm mang tính sáng tạo cao.

Kem tạo tông L'Art Decolor vàng

Công thức chứa hạt màu đậm đặc giúp tạo tông trong suốt quá trình làm sáng khi kết hợp cùng với bột tẩy hoặc kem tẩy. Hạt màu trực tiếp giúp tăng cường hoặc tương phản ánh sắc tự nhiên. Kem tạo tông tím giúp tăng cường những ánh sắc vàng trang sức.

Cách sử dụng:

Trộn kem tạo tông cùng với hỗn hợp kem hoặc bột tẩy cùng với Dung dịch kích hoạt theo tỷ lệ pha trộn được giới thiệu trong tài liệu kỹ thuật.

Chia sẻ điều này: Pintrest Mail
Kem tạo tông L'Art Decolor Nâu Sẫm Kem tạo tông L'Art Decolor Nâu Sẫm
Kem tạo tông L'Art Decolor Nâu Sẫm
Không gian Màu sắcKhông gian Màu sắc mang lại một tập hợp những sản phẩm chuyên nghiệp, các khóa đào tạo và các công cụ chuyên biệt nhằm nâng cao trải nghiệm màu nhuộm cho cả khách hàng và những người thợ làm tóc. Một hệ thống những sản phẩm toàn diện sẽ giúp thực tiễn hóa tầm nhìn sáng tạo của người thợ làm tóc trong khi vẫn duy trì đảm bảo sức khỏe cho mái tóc và tạo ra các cơ hội mới cho các dịch vụ, các giá trị công thêm khác cho nghề nghiệp. Các khóa đào tạo chuyên sâu cho chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc củng cố kiến thức khoa học kỹ thuật nhắm tạo nên một nền tảng kỹ thuật vững chắc và truyền cảm hứng trong công việc của những người thợ làm tóc thông qua các thử nghiệm mang tính sáng tạo cao.

Kem tạo tông L'Art Decolor Nâu Sẫm

Công thức chứa hạt màu đậm đặc giúp tạo tông trong suốt quá trình làm sáng khi kết hợp cùng với bột tẩy hoặc kem tẩy. Hạt màu trực tiếp giúp tăng cường hoặc tương phản ánh sắc tự nhiên. Kem tạo tông nâu giúp tăng cường các ánh sắc nâu đỏ.

Cách sử dụng:

Trộn kem tạo tông cùng với hỗn hợp kem hoặc bột tẩy cùng với Dung dịch kích hoạt theo tỷ lệ pha trộn được giới thiệu trong tài liệu kỹ thuật.

Chia sẻ điều này: Pintrest Mail
Kem tạo tông L'Art Decolor Đỏ Kem tạo tông L'Art Decolor Đỏ
Kem tạo tông L'Art Decolor Đỏ
Không gian Màu sắcKhông gian Màu sắc mang lại một tập hợp những sản phẩm chuyên nghiệp, các khóa đào tạo và các công cụ chuyên biệt nhằm nâng cao trải nghiệm màu nhuộm cho cả khách hàng và những người thợ làm tóc. Một hệ thống những sản phẩm toàn diện sẽ giúp thực tiễn hóa tầm nhìn sáng tạo của người thợ làm tóc trong khi vẫn duy trì đảm bảo sức khỏe cho mái tóc và tạo ra các cơ hội mới cho các dịch vụ, các giá trị công thêm khác cho nghề nghiệp. Các khóa đào tạo chuyên sâu cho chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc củng cố kiến thức khoa học kỹ thuật nhắm tạo nên một nền tảng kỹ thuật vững chắc và truyền cảm hứng trong công việc của những người thợ làm tóc thông qua các thử nghiệm mang tính sáng tạo cao.

Kem tạo tông L'Art Decolor Đỏ

Công thức chứa hạt màu đậm đặc giúp tạo tông trong suốt quá trình làm sáng khi kết hợp cùng với bột tẩy hoặc kem tẩy. Hạt màu trực tiếp giúp tăng cường hoặc tương phản ánh sắc tự nhiên. Kem tạo tông đỏ giúp tăng cường ánh sắc đỏ tím.

Cách sử dụng:

Trộn kem tạo tông cùng với hỗn hợp kem hoặc bột tẩy cùng với Dung dịch kích hoạt theo tỷ lệ pha trộn được giới thiệu trong tài liệu kỹ thuật.

Chia sẻ điều này: Pintrest Mail
Kem tạo tông tím Kem tạo tông tím
Kem tạo tông tím
Không gian Màu sắcKhông gian Màu sắc mang lại một tập hợp những sản phẩm chuyên nghiệp, các khóa đào tạo và các công cụ chuyên biệt nhằm nâng cao trải nghiệm màu nhuộm cho cả khách hàng và những người thợ làm tóc. Một hệ thống những sản phẩm toàn diện sẽ giúp thực tiễn hóa tầm nhìn sáng tạo của người thợ làm tóc trong khi vẫn duy trì đảm bảo sức khỏe cho mái tóc và tạo ra các cơ hội mới cho các dịch vụ, các giá trị công thêm khác cho nghề nghiệp. Các khóa đào tạo chuyên sâu cho chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc củng cố kiến thức khoa học kỹ thuật nhắm tạo nên một nền tảng kỹ thuật vững chắc và truyền cảm hứng trong công việc của những người thợ làm tóc thông qua các thử nghiệm mang tính sáng tạo cao.

Kem tạo tông tím

Công thức chứa hạt màu đậm đặc giúp tạo tông trong suốt quá trình làm sáng khi kết hợp cùng với bột tẩy hoặc kem tẩy. Hạt màu trực tiếp giúp tăng cường hoặc tương phản ánh sắc tự nhiên. Kem tạo tông tím giúp giảm thiểu ánh sắc vàng trang sức.

Cách sử dụng:

Trộn kem tạo tông cùng với hỗn hợp kem hoặc bột tẩy cùng với Dung dịch kích hoạt theo tỷ lệ pha trộn được giới thiệu trong tài liệu kỹ thuật.

Chia sẻ điều này: Pintrest Mail
Bột tẩy L'Art Decolor Bột tẩy L'Art Decolor
Bột tẩy L'Art Decolor
Không gian Màu sắcKhông gian Màu sắc mang lại một tập hợp những sản phẩm chuyên nghiệp, các khóa đào tạo và các công cụ chuyên biệt nhằm nâng cao trải nghiệm màu nhuộm cho cả khách hàng và những người thợ làm tóc. Một hệ thống những sản phẩm toàn diện sẽ giúp thực tiễn hóa tầm nhìn sáng tạo của người thợ làm tóc trong khi vẫn duy trì đảm bảo sức khỏe cho mái tóc và tạo ra các cơ hội mới cho các dịch vụ, các giá trị công thêm khác cho nghề nghiệp. Các khóa đào tạo chuyên sâu cho chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc củng cố kiến thức khoa học kỹ thuật nhắm tạo nên một nền tảng kỹ thuật vững chắc và truyền cảm hứng trong công việc của những người thợ làm tóc thông qua các thử nghiệm mang tính sáng tạo cao.

Bột tẩy L'Art Decolor

Công thức sản phẩm tiên tiến cho một kết quả đồng đều và kiểm soát hoàn toàn quá trình làm sáng màu nhuộm nhờ vào tác động nhiệt (trên thực tế sản phẩm này luôn được sử dụng kèm với giấy kim loại hoặc nguồn nhiệt ẩm). Sự có mặt của Cyamopsis tetragonoloba, một loại dẫn chất tự nhiên, mang đến hiệu quả dưỡng ẩm cao, giúp bảo vệ tóc trong suốt quá trình làm sáng.

Cách sử dụng:

Sử dụng cùng Dung dịch Kích hoạt OXY 7,20,30 hoặc 40 và Kem tạo tông phù hợp nhất theo hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật.

Chia sẻ điều này: Pintrest Mail
Kem tẩy L'Art Decolor Kem tẩy L'Art Decolor
Kem tẩy L'Art Decolor
Không gian Màu sắcKhông gian Màu sắc mang lại một tập hợp những sản phẩm chuyên nghiệp, các khóa đào tạo và các công cụ chuyên biệt nhằm nâng cao trải nghiệm màu nhuộm cho cả khách hàng và những người thợ làm tóc. Một hệ thống những sản phẩm toàn diện sẽ giúp thực tiễn hóa tầm nhìn sáng tạo của người thợ làm tóc trong khi vẫn duy trì đảm bảo sức khỏe cho mái tóc và tạo ra các cơ hội mới cho các dịch vụ, các giá trị công thêm khác cho nghề nghiệp. Các khóa đào tạo chuyên sâu cho chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc củng cố kiến thức khoa học kỹ thuật nhắm tạo nên một nền tảng kỹ thuật vững chắc và truyền cảm hứng trong công việc của những người thợ làm tóc thông qua các thử nghiệm mang tính sáng tạo cao.

Kem tẩy L'Art Decolor

Kem tẩy rất giàu chất làm mềm giúp bảo vệ cấu trúc tóc, công thức đặc biệt phù hợp cho tóc đã nhuộm hoặc khô. Thành phần được cân bằng hoàn hảo để đạt được kết quả hiệu quả và lâu bền dành cho mọi trường hợp nâng sáng.

Cách sử dụng:

Sử dụng cùng Dung dịch Kích hoạt OXY 7,20,30 hoặc 40 và Kem tạo tông phù hợp nhất theo hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật.

Chia sẻ điều này: Pintrest Mail